Kinas användning av kol påverkar hela världen

Under de senaste månaderna har Europa fått se sina energipriser stiga kraftigt. Det är många faktorer som påverkar, men en som haft en större påverkan är ett skifte i Kinas energikonsumtion. Även om Kina har rikligt med inhemska koltillgångar så importerar landet avsevärda mängder eftersom transportkostnader är av stor betydelse för en sådan bulkråvara. När leveranskedjorna av kol i Kina av olika orsaker stördes gick landet över till att importera mer naturgas, vilket slog igenom på naturgaspriset i Europa och således även på elpriset.

Lyssna på ett intressant avsnitt av Bloomberg-podden Odd Lots där Alex Turnbull svarar på frågor. Han har skrivit en ny avhandling om Kinas användning av kol och bryter ner frågan om vad som hände och var vi är på väg. Poddavsnittet heter ”China Is Changing Its Coal Use, and It Affects the Whole World”.

Inlägget Kinas användning av kol påverkar hela världen dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Råvarumarknaden.se

ITCS Trade News

Latest news

Read all our latest posts and learn more about us and trading.

Blog

Swedish IBAN for SEPA transfers

We have added a new method for faster and safer transfers to your trading account! Introducing the support for SEPA transfers to Swedish IBAN.

Download for Windows

Desktop application for Windows

Download for Mac

Desktop application for macOS

Download for iOS

Available for iPhone & iPad

Download for Android

Trade on your phone or tablet