Kinas användning av kol påverkar hela världen

Under de senaste månaderna har Europa fått se sina energipriser stiga kraftigt. Det är många faktorer som påverkar, men en som haft en större påverkan är ett skifte i Kinas energikonsumtion. Även om Kina har rikligt med inhemska koltillgångar så importerar landet avsevärda mängder eftersom transportkostnader är av stor betydelse för en sådan bulkråvara. När […]

Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

Fortum meddelar att från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska elhandeln i en gemensam organisation. Det är ett av de tre strategiska samarbetsområden för att säkerställa en fokuserad och effektiv implementering av koncernstrategin som presenterades i december 2020. ”Vi tar med oss det bästa från båda företagen […]

NitroCapt använder elektricitet för att göra kväve från luft

Almi Invest GreenTech investerar sju miljoner kronor i NitroCapt, som utvecklar en process för fossilfri, miljövänlig produktion av konstgödsel som förväntas att kraftigt reducera utsläpp av växthusgaser. I emissionen på 18 miljoner kronor deltar bland andra LRF Ventures. Kapitalet ska användas till kommersialisering och byggande av en pilotanläggning. Konstgödsel, baserat på kväve, är en grundpelare […]