2022 kan bli ett mer volatilt år för spannmålspriserna

Under 2021 har vi sett kraftiga ökningar av priserna på jordbruksråvaror. 2022 kan emellertid komma att bli mer volatilt för denna grupp som en följd av höga gödselpriser, hårt väder och hot om en bromsande kinesisk efterfrågan som alla kan bidra till fler svängningar i den grupp råvaror som kallas för softs.

Radgrödorna 2021 nådde fleråriga toppar mitt i en uppgång i global efterfrågan och stigande inflation. Som en direkt effekt av detta förväntas bönder världen över öka sina planterade arealer för att dra nytta av momentumet.

Enligt IHS Markit-data beräknas bönder plantera ungefär 230 miljoner hektar sojabönor, vete och majs under år 2022, eller två miljoner hektar mer än det senaste årets rekordhöga nivåer.

Analytiker räknar emellertid med att spannmålspriserna kommer att falla tillbaka 2022 när det globala utbudet möter den senaste efterfrågan. Under tiden har priserna redan sjunkit något sedan de nådde rekordnivåerna i maj 2021, men ligger kvar på höga nivåer som inte setts på åtta år.

Hittills i år har majsterminer på Chicago Board of Trade stigit med 25 procent, veteterminer har ökat med 27 procent och sojabönor har stigit med över 2 procent.

Den starka planteringen skall ses som ett tak för hur mycket spannmålspriserna kan stiga ytterligare.

Faktorer som kan tynga marknaden

Dessutom varnar analytiker och investerare för ytterligare faktorer som kan tynga spannmålsmarknaderna. Till exempel kan geopolitik vara det största wildcardet, med spänningar mellan USA och Kina, tillsammans med uppbyggnaden av ryska trupper längs gränsen till Ukraina, som hotar de globala relationerna.

Hanley varnade för att världsvetepriserna kan stiga om Ryssland, världens största veteexportör, invaderar Ukraina som det gjorde 2014 när det annekterade Krimhalvön.

Kina kan också se efterfrågan minska med en avtagande ekonomi 2022. Kina, världens största importör av spannmål, förväntas importera mer än 135 miljoner ton majs, vete och sojabönor från hela världen under marknadsföringen 2021-2022 år, enligt USDA.

Inlägget 2022 kan bli ett mer volatilt år för spannmålspriserna dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Råvarumarknaden.se

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Technical Analysis

Chart of the day: US2000

Market interest rates continue to rise with the US 10-year Treasury yield hovering near 1.9%. While higher rates are usually seen as negative for the

Read More »
Market Update

Morning Wrap

US indices slumped yesterday as Treasury yields jumped. S&P 500 dropped 1.83%, Dow Jones moved 1.51% lower and Nasdaq slumped 2.60%. Russell 2000 plunged 3.06%

Read More »

Already have an account?

Let's start trading

Sign up and start trading. After sign up is complete you will be redirected to your Trader’s Dashboard, here you can fund your account and access your trading account.

Learn Trading

Free Coaching

Free Education Center

The Best Trading Platform

Create an account

Signup
Signup